Dịch vụ công bố chất lượng thực phẩm chức năng nhập khẩu

Nội dung bài viết

Câu hỏi: SB LAW có thực hiện dịch vụ công bố chất lượng thực phẩm chức năng nhập khẩu không? Nếu có, báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

  1. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Tài liệu Khách hàng cần cung cấp:

-Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do – Certificate of Free Sale (Bản chính hoặc bản sao y hợp pháp hóa lãnh sự);

– Phiếu kiểm nghiệm mẫu sản phẩm;

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc của chúng tôi sẽ như sau:

Bước 1: Tiếp nhận và tư vấn miễn phí;

Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện các giấy tờ Khách hàng cung cấp;

Bước 3: Lập và soạn thảo Hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận công bố chất lượng thực phẩm;

Bước 4: Thay mặt Quý Khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với chuyên viên và lấy kết quả tại Cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thời gian làm việc: Thời gian để cấp Giấy chứng nhận Công bố chất lượng thực phẩm chức năng là từ 15 đến 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho thủ tục Công bố chất lượng thực phẩm chức năng nhập khẩu là 27.000.000 VNĐ/sản phẩm (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu Đồng Việt Nam). (Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT và phí ngân hàng (nếu có)).

10% thuế giá trị gia tăng là: 2.700.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu bảy trăm nghìn Đồng Việt Nam).

Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan