Địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi muốn hỏi SBLaw rằng, địa điểm đặt nhà máy có quan trọng không, ví dụ như đặt nơi đó sẽ có ưu đãi hơn,...Và ưu đãi dành cho người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có được quy định rõ ràng trong Luật không?

Luật sư trả lời: Chào anh chị,

Địa điểm đặt nhà máy rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thủ tục thành lập công ty cũng như xin cấp phép dự án sau này và cũng ảnh hưởng đến chế độ ưu đãi đầu tư dành cho doanh nghiệp.

Ví dụ, thông thường đầu tư trên các địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư.

Ngoài ra, đầu tư ở một số địa bàn tỉnh/thành phố tại Việt Nam, doanh nghiệp có thể được tạo điều kiện thuận lợi hơn một số tỉnh khác về mặt thủ tục hành chính, thời gian thực hiện...

Về ưu đãi đầu tư, luật đầu tư chỉ quy định về mặt nguyên tắc chung.

Các ưu đãi cụ thể được quy định rải rác trong các văn bản về luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế vat...

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan