Địa điểm kinh doanh có con dấu riêng không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hiển, ở Hà Nội. Xin hỏi: Địa điểm kinh doanh là gì? Địa điểm kinh doanh có thể hoạt động độc lập và có con dấu riêng được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 3 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì:

“Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể”.

Như vậy, địa điểm kinh doanh không có tài sản riêng, kinh doanh không độc lập, không phải là pháp nhân, hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh chỉ là một đơn vi phụ thuộc của doanh nghiệp.

Điều 8 Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu quy định về các cơ quan được sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng như sau:

“….

11. Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

12. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo các luật: Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, hợp tác xã.

13. Tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật …”.

Như vậy, theo quy định trên, địa điểm kinh doanh không nằm trong nhóm được sử dụng con dấu, pháp luật chỉ trao quyền sử dụng con dấu cho một số tổ chức nằm trong nhóm này như: Doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, … Địa điểm kinh doanh không được có con dấu riêng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan