Đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Đất đai theo hướng cho phép loại đất thương mại dịch vụ du lịch được sử dụng ổn định lâu dài có khả thi không?

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời về Đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Đất đai theo hướng cho phép loại đất thương mại dịch vụ du lịch được sử dụng ổn định lâu dài có khả thi không? Dưới đây là nội dung chi tiết:

Câu 1: Về bản chất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất không thưa luật sư?

Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013, về thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư không quá 50 năm, tại những vùng khó khăn thì không quá 70 năm. Như vậy, thời hạn tối đa sở hữu tài sản hình thành trên dự án này nếu có cũng phải theo thời hạn của dự án. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ condotel thuộc đối tượng được sử dụng đất có thời hạn do không phải là dự án nhà ở. Theo đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho loại hình condotel là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Câu 2: Hiện tại, với hàng lang pháp lý như hiện tại, liệu có cơ sở để thực hiện đề xuất này không?

Trả lời:

Như tôi đã trình bày ở trên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho loại hình condotel là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Do đó, đề xuất này khó mà có thể thực hiện.

Condotel là loại hình mới, pháp luật chưa ghi nhận cụ thể ở Luật Đất đai, Luật kinh doanh Bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở… Do đó, theo tôi, vấn đề quan trọng nhất là cần sớm xây dựng văn bản pháp luật đầy đủ để điều chỉnh loại hình kinh doanh này. Sau đó, chỉnh sửa đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan tới đất đai, xây dựng, tài chính, …

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan