Đầu tư theo hình thức góp vốn vào tổ chức kinh tế

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Theo pháp luật về đầu tư ở Việt Nam hiện nay hiện có mấy hình thức đầu tư? Công ty tôi ở Singapore, dự định sẽ góp 40% vốn đầu tư với công ty A ở Việt Nam trong lĩnh vực khai thác than. Vậy tôi sẽ phải thực hiện những thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo luật Đầu tư năm 2014, hiện có 4 hình thức đầu tư:

- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP;

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC;

Với việc công ty bạn dự định góp 40% vốn đầu tư cho công ty A tại Việt Nam, đây là đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Thủ tục đầu tư của loại hình thức này được quy định cụ thể tại Điều 26 Luật Đầu tư 2014, cụ thể gồm:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký góp vốn gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn vào tổ chức kinh tế;

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan