Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ.

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là tập đoàn giáo dục từ Hoa Kỳ, chúng tôi muốn lập cơ sở đào tạo để dạy ngoại ngữ, công ty SBLAW có thể tư vấn cụ thể về giá và quy trình?

Luật sư trả lời: Đối với hoạt động đào tạo ngoại ngữ, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư theo một trong các hình thức sau:

1. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài (liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài);

2. Mua lại phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam;

3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh với một doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp phép mà không hình thành pháp nhân mới.

Đối với hình thức thứ nhất - Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải trải qua các bước: 1. Xin giấy chứng nhận đầu tư; 2.Đăng ký kinh doanh và 3.Xin giấy phép con về đào tạo ngoại ngữ. Đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện do vậy thời gian xin cấp phép đối với trường hợp này sẽ kéo dài khá lâu. Theo kinh nghiệm của SB Law thì theo hình thức này thời gian cấp phép (kể cả cấp giấy phép con) có thể bị kéo dài trong thời hạn từ 6-8 tháng.

Đối với hình thức thứ hai - Mua phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư phải trải qua các bước: 1. Xin chấp thuận cho phép mua phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam, 2.Đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh.Nếu công ty Việt Nam đã có giấy phép đào tạo ngoại ngữ rồi thì bước này không cần phải thực hiện nữa.Trong trường hợp này, để hoàn tất các bước thì mất khoảng 2-3 tháng.

Đối với hình thức thứ ba: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (không thành lập pháp nhân mới) thì các Bên chỉ cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bước này mất khoảng 2 tháng.

Nếu chị lựa chọn Hình thức 1 thì giá dịch vụ của SB Law (bao gồm cả bước xin giấy phép con) là 12,000USD (Chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 10USD/150 từ).

Nếu chị lựa chọn hình thức 2, (không phải xin giấy phép đào tạo ngoại ngữ) thì giá dịch vụ của SB Law là 8,500USD (Chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 10USD/150 từ).

Nếu chị lựa chọn hình thức 3, giá dịch vụ của SB Law sẽ là 6,800USD (Chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 10USD/150 từ).

Nếu chị chỉ muốn thành lập văn phòng đại diện thì giá dịch vụ của SB Law là 1,500USD (Chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt: 10USD/150 từ).Việc thành lập văn phòng đại diện có thể được hoàn tất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hy vọng rằng những thông tin trên đây có thể giúp ích cho chị. Trong trường hợp cần trao đổi thêm thông tin chi tiết, chị vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan