Đất sở hữu hợp pháp chưa được cấp “sổ đỏ” vẫn có thể được hỗ trợ, bồi thường

Nội dung bài viết

ANTD.VN – Bạn đọc hỏi: Ở khu vực tôi đang sống cơ quan chức năng đã có thông báo chuẩn bị thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội. Xin hỏi luật sư, mảnh đất gia đình tôi đang sử dụng vẫn chưa được cấp “sổ đỏ” thì có được hỗ trợ, bồi thường không? Đặng Dũng (Bắc Giang)

Luật sư Nguyễn Thị Thu trả lời:

Theo quy định hiện hành, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất vẫn có thể được bồi thường dù không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong 2 trường hợp:

– Chưa có Giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện cấp “sổ đỏ”. Khoản 1, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có Giấy chứng nhận mà Nhà nước thu hồi sẽ được bồi thường về đất nếu đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định Luật Đất đai năm 2013 mà chưa được cấp.

ảnh 2

Luật sư Nguyễn Thị Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

– Sử dụng đất nông nghiệp trước 1-7-2004: Khoản 2, Điều 77, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ, đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước 1-7-2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có “sổ đỏ” hoặc không đủ điều kiện để được cấp “sổ đỏ” theo quy định thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Về điều kiện được bồi thường nhà ở, theo Khoản 1, Điều 88, Luật Đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

Người có nhà ở sẽ được bồi thường nếu có đủ 2 điều kiện: Là chủ sở hữu nhà ở hợp pháp; Nhà ở bị thiệt hại do việc thu đất. Như vậy, nhà ở mà không có Giấy chứng nhận vẫn được bồi thường nếu nhà ở đó là tài sản hợp pháp.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/doi-song/dat-so-huu-hop-phap-chua-duoc-cap-so-do-van-co-the-duoc-ho-tro-boi-thuong/858280.antd

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan