Đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ, có được bồi thường?

Nội dung bài viết

Trong bài “Đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ, có được bồi thường?” đăng trên báo Đầu tư bất động sản, có trích dẫn ý kiến của Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW. Dưới đây là nội dung chi tiết:

(ĐTCK) Xin hỏi, đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ, có được bồi thường không?

Trả lời:

Khoản 3,4 Điều 43 Luật Giao thông đường bộ quy định về việc sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ như sau:

– Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ phải đảm bảo an toàn và không gây cản trở cho các công trình đường bộ. Đối với trường hợp của bạn, đất bị thu hồi do mở rộng làn đường, nhưng bạn lại không được bồi thường về đất.

Luật Đất đai quy định các trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường về đất, cụ thể:

Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai: Các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất nhưng lại được bồi thường chi phí đầu tư vào phần đất còn lại:

+ Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

+ Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

+ Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

+ Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

+ Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

– Điều 82 Luật Đất đai còn quy định các trường hợp không được bồi thường như:

+ Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

+ Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

+ Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

+ Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Trường hợp của bạn thu hồi đất vì mục đích mở rộng làn đường, không thuộc các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất do đó bạn vẫn được bồi thường.

Nguồn: http://tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/dat-nam-trong-hanh-lang-an-toan-duong-bo-co-duoc-boi-thuong-208917.html

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan