DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG ĐIỂM

Nội dung bài viết

law

Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Danh mục bao gồm các sản phẩm công nghệ thông tin đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006. Theo đó, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm là sản phẩm công nghệ thông tin bảo đảm được một trong những yêu cầu sau: Thị trường trong nước có nhu cầu lớn và tạo giá trị gia tăng cao, Có tiềm năng xuất khẩu, Có tác động tích cực về đổi mới công nghệ và hiệu quả kinh tế đối với các ngành kinh tế khác, Đáp ứng được yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được ban hành kèm theo thông tư này. Danh mục gồm một số các sản phẩm như: Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau, Thiết bị Ipv6, Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID, Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT, Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn, hần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử…và một số sản phẩm khác được liệt kê trong danh mục.

Danh mục được xây dựng nhằm hình thành hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2017.

Download văn bản tại đây: Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan