Đang làm PGĐ công ty có vốn nhà nước, có được thành lập công ty TNHH không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi hiện đang làm phó giám đốc công ty cổ phần có vốn nhà nước. Tôi muốn thành lập một công ty TNHH do mình làm chủ sở hữu kiêm giám đốc và kinh doanh ngành nghề cùng lĩnh vực tại công ty cổ phần có vốn nhà nước mà tôi đang làm phó giám đốc. Điều đó có vi phạm quy định của pháp luật hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2014 có nêu rõ:

“Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.

Ngoài ra, Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này. Như vậy, doanh nghiệp nhà nước chỉ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty bạn là công ty cổ phần có vốn nhà nước. Do đó, công ty của bạn không phải là doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì không phải là doanh nghiệp nhà nước nên công ty bạn vẫn chịu sự điều chỉnh của pháp luật doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần.

Theo quy định tại Điều 65 Luật doanh nghiệp năm 2014 về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

“Điều 65. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó”.

Bạn muốn làm chủ sở hữu kiêm giám đốc công ty TNHH thì anh phải đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật quy định như trên.

Mặt khác, theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì không có quy định nào hạn chế về việc phó giám đốc công ty cổ phần kiêm chủ sở hữu công ty TNHH khác kinh doanh cùng nghành nghề với công ty cổ phần đó. Không có quy định cấm của pháp luật nên bạn có thể thành lập công ty TNHH kiêm chức vụ giám đốc công ty đó nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện đã nêu trên.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan