Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Đăng ký thương hiệu Việt Nam ra quốc tế trong khuôn khổ hội nhập

Nội dung bài viết

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2000, tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế gọi tắt là WIPO đã lấy mốc thời gian này làm ngày sở hữu trí tuệ quốc tế. Hiện nay, nhận thức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam về việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước đã được cải thiện và nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân này vẫn đang cho thấy một khoảng hở tương đối lớn về việc đăng ký nhãn hiệu, hay còn được gọi một cách dễ hiểu là thương hiệu đi quốc tế.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan