Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Malaysia

Nội dung bài viết

SBLaw trân trọng giới thiệu thủ tục đăng ký thương hiệu tại Malaysia như sau:

1.Quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.

Thời gian đang ký nhãn hiệu:

 • Phải mất từ 14 tới 18 tháng để đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.
 • Nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

2. Tài liệu cần thiết:

 • Tên đầy đủ và địa chỉ của người nộp đơn.
 • Danh mục hàng hoá và/ hoặc dịch vụ của đơn.
 • Số đơn, ngày nộp đơn ưu tiên, nước nộp đơn ưu tiên.
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của SBLAW
 • Mẫu nhãn hiệu.

3.Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của SBLAW

SBLAW là Đại diện Sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT. S&B Law có mạng lưới đối tác rất lớn, là các công ty luật và các đại diện sở hữu trí tuệ tại Malaysia và có thể hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau:

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia
 • Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.
 • Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Malaysia.
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Malaysia.
 • Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại Malaysia.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan