Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND cấp quận/huyện

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả

III. Hồ sơ gồm:

  1. Thông báo thay đổi số lượng xã viên;
  2. Quyết định của Ban Quản trị;
  3. Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng xã viên.

IV. Yêu cầu và điều kiện:

Không

V. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Căn cứ pháp lý:

  1. Luật hợp tác xã;
  2. Nghị định 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
  3. Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

VII. Phạm vi dịch vụ của SB Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan