Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND cấp quận/huyện

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả

III. Hồ sơ gồm:

 1. Thông báo thay đổi số lượng xã viên;
 2. Quyết định của Ban Quản trị;
 3. Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng xã viên.

IV. Yêu cầu và điều kiện:

Không

V. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Căn cứ pháp lý:

 1. Luật hợp tác xã;
 2. Nghị định 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
 3. Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

VII. Phạm vi dịch vụ của SB Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
 • Soạn thảo bộ hồ sơ.
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan