ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, hiện công ty chúng tôi là một công ty cổ phần môi giới bảo hiểm đang có nhu cầu được tư vấn pháp luật về việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung một số hoạt động, cụ thể bao gồm những công việc sau: bổ sung hoạt động tái bảo hiểm; đăng ký hoạt động phụ trợ bảo hiểm là giám định tổn thất bảo hiểm và đăng ký chuyển nhượng cổ phần. Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về phạm vi công việc

Các công việc sau đây được đề xuất dựa trên yêu cầu của Khách hàng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí/ tình huống cụ thể của Khách hàng, một số công việc có thể không cần thiết. Trong khi đó, một số công việc khác có thể được yêu cầu. SB Law sẽ ngay lập tức tư vấn tương tự cho Khách hàng khi xem xét các tài liệu liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, bất kỳ công việc bổ sung nào sẽ không thuộc phạm vi của bản Đề xuất này, nhưng có thể được cung cấp theo yêu cầu:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết liên quan đến các thủ tục (1) Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động: bổ sung hoạt động Tái bảo hiểm; (2) Đăng ký hoạt động phụ trợ bảo hiểm: Giám định tổn thất bảo hiểm và (3) Đăng ký chuyển nhượng cổ phẩn: Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần môi giới bảo hiểm;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ cần thiết bằng Tiếng Việt;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

Giai đoạn 2: Thủ tục cấp phép

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền thay mặt cho Khách hàng;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhập cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, yêu cầu bổ sung (nếu có) và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả;

Về thời gian thực hiện

Giai đoạn 1:

 • Chuẩn bị hồ sơ: trong vòng 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.
 • Nộp hồ sơ: Trong thời hạn 02 – 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đối với từng loại thủ tục hành chính.

Giai đoạn 2:

 • Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động - bổ sung hoạt động Tái bảo hiểm: Trong vòng 20 - 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền
 • Thủ tục đăng ký hoạt động phụ trợ bảo hiểm - Giám định tổn thất bảo hiểm: Trong vòng 20 - 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền.
 • Thủ tục đăng ký chuyển nhượng cổ phẩn - Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần môi giới bảo hiểm:
 • Trong vòng 30 - 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp theo phương án đã được chấp thuận, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện.

Lưu ý: Trong thực tế quá trình cấp phép, chúng tôi thừa nhận các thủ tục hành chính có thể bị kéo dài vì lý do khách quan bao gồm nhưng không giới hạn ở: phê duyệt, hồ sơ đơn do Khách hàng cung cấp không đầy đủ, yêu cầu giải trình làm rõ/sửa đổi/bổ sung liên quan đến các vấn đề trong hồ sơ đơn, lịch làm việc/nghỉ phép của lãnh đạo/chuyên viên …. Trong tình huống như vậy, SB Law và Đối tác/Đơn vị Liên kết/Nhà thầu sẽ có những nỗ lực hợp lý để thúc đẩy và hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết tương tự của SB Law liên quan tới lĩnh vực Đầu Tư dưới đây:

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan