Đăng ký sáng chế ra quốc tế

Nội dung bài viết

Luật sư sở hữu trí tuệ của SBLaw đã hỗ trợ nhà sáng chế Việt Nam đăng ký sáng chế tại EU và Hoa Kỳ.

Việc các nhà sáng chế Việt Nam nghiên cứu giải pháp ký thuật mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp, đăng ký quốc tế là một điều rất hiếm.

Nhận thức được vấn đề đó, các luật sư của SBLaw đã có sự hỗ trợ pháp lý cần thiết cho nhà sáng chế đăng ký thành công trên trường quốc tế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan