Đăng ký sáng chế cho Việt Kiều

Nội dung bài viết

Có 2 cách để thực hiện đăng ký sáng chế tại Việt Nam: thông qua con đường cấp quốc gia hoặc theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT – Patent Cooperation Treaty)

Mời quý vị đón xem tại đây:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan