Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, chúng tôi muốn tiến hành quảng cáo sản phẩm, vậy xin hỏi luật sư về thủ tục pháp lý để tiến hành?

Luật sư trả lời: Trước hết, chúng tôi – Công ty Luật TNHH SBLAW (SBLaw) – xin gửi tới Ông và Quý Công ty lời chào trân trọng nhất.

Chúng tôi được biết Quý Công ty đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện liên quan đến đầu tư nước ngoài, tài chính ngân hàng, bất động sản, tư vấn soạn thảo, đàm phán và hỗ trợ ký kết các hợp đồng thương mại trong nước và nước ngoài, tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, SBLaw có đủ năng lực để cung cấp cho Ông và Quý Công ty dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên.

Sau đây, SBLaw xin gửi đến Ông và Quý Công ty bản đề xuất dịch vụ nội dung như sau

I. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW

1.1 Cách thức thực hiện:

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

- Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Ông và Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp phép đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.
- Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp phép đăng ký quảng cáo mỹ phẩm;
- Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được kết quả;
- Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả và bàn giao cho Quý Công ty.

1.2 Thời gian thực hiện:

- Thời gian soạn hồ sơ xin cấp phép đăng ký quảng cáo mỹ phẩm: 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu mà SB Law yêu cầu.

- Thời gian xin cấp phép đăng ký quảng cáo mỹ phẩm: Từ 10 – 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan bao gồm nhưng không giới hạn ở việc số lượng công việc tồn đọng quá lớn tại cơ quan, chuyên viên phụ trách tạm ngừng công việc để hưởng chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Luật lao động hoặc để thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo… SBLaw sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin cấp phép đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

II. PHÍ DỊCH VỤ

- Phí dịch vụ: 20.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
- 10% Thuế Giá trị gia tăng: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
- Tổng phí dịch vụ sau thuế: 22.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng).
Phí dịch vụ trên đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng, lệ phí nhà nước và phí dịch vụ cho SBLAW.

III. DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP:

STT

DANH MỤC HỒ SƠ

YÊU CẦU

SỐ LƯỢNG
1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp

Bản sao có đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo

01

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo

Bản sao có đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo

01

3. Thư uỷ quyền của công ty công bố mỹ phẩm cho công ty đăng ký quảng cáo (nếu công ty quảng cáo không phải công ty công bố sản phẩm mỹ phẩm);

Theo mẫu

01

4. Tài liệu thuyết minh cho các tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo, nội dung trình bày tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân

01

5. Nội dung dự kiến quảng cáo:

- Nếu quảng cáo trên báo, tờ rơi, bảng, biển, băng rôn, áp phích: Phải có makét quảng cáo.

- Nếu quảng cáo trên truyền hình phải có:

+ Kịch bản, băng hình, băng tiếng và các thiết bị lưu trữ thông tin khác. Kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc.

+ Dự kiến đài truyền thanh, truyền hình sẽ quảng cáo. Cung cấp số điện thoại, fax của đơn vị truyền hình, truyền thanh đó.

Đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

02

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan