Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam thông qua hệ thống Madrid

Nội dung bài viết

SBLaw đã đại diện cho Công ty TNHH Ống thép NIPPON Việt Nam đăng ký nhãn hiệu NPV NIPPON STEEL thông qua Thỏa ước Madrid.

Nội dung đơn đăng ký quốc tế như sau:

  • Số đăng ký quốc tế: 1107306
  • Nhóm: 06, 35
  • Chủ đơn: Công ty TNHH Ống thép NIPPON Việt Nam
  • Quốc gia được chỉ định: Singapo, Úc, Kenya

SBLaw đã hỗ trợ tích cực khách hàng trong việc bảo hộ thương hiệu quốc tế. Phạm vi công việc của chúng tôi bao gồm:

  • Chuẩn bị và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
  • Chuẩn bị và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
  • Trả lời kết quả thẩm định nội dung tại Úc, Singapore
  • Soạn thảo Thư chấp thuận và Xin Thư chấp thuận của chủ nhãn hiệu đối chứng.

Hiện tại, nhãn hiệu đã được bảo hộ thành công tại các quốc gia chỉ định như Úc và Kenya.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan