Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Đăng ký nhãn hiệu tại Liên Minh Châu Âu thông qua hình thức Comminity Trademark (CTM).

Nội dung bài viết

Liên minh Châu Âu (EU) là một cồng đồng chung về kinh tế, tiền tệ. EU từ lâu cũng là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, việc bảo hộ nhãn hiệu tại EU cũng rất quan trọng.

S&B Law giới thiệu về thủ tục và quy trình đăng ký nhãn hiệu tại EU thông qua thủ tục CTM như sau:

Nhãn hiệu CTM gồm nhãn hiệu hình, nhãn hiệu chữ, nhãn hiệu gồm cả hình và chữ, hình dạng của hàng hóa, bao gói sản phẩm và đặc biệt có thể là âm thanh hoặc mùi vị. Nhãn hiệu CTM có hiệu lực trên toàn phạm vi bộ Liên Minh Châu Âu (gồm 27 nước) và được đăng ký tại Cơ quan Sở Hữu Trí Tuệ chung của Châu Âu OHIM chỉ bởi một đơn đăng ký duy nhất.

Cách thức nộp đơn:

Để được bảo hộ tại Liên Minh Châu Âu, người nộp đơn có thể nộp đơn trực tiếp tại cơ quan Sở Hữu Trí Tuệ OHIM ở Alicante theo các điều kiện quy định trong quy chế bảo hộ chung. Đối với đơn đăng ký có nguồn gốc ngoài Liên Minh Châu Âu có thể thông qua Nghị định thư Madrid chỉ định tai cơ quan OHIM. Văn phòng Quốc tế sẽ gửi yêu cầu bảo hộ này tới OHIM. Việc chỉ định này cũng có hiệu quả như việc đăng ký trực tiếp.

Thời hạn để đăng ký nhãn hiệu theo thủ tục đăng ký trực tiếp:

Trong vòng 08-10 tháng kể từ ngày nộp đơn (trong trường hợp đơn không có bất kỳ phản đối nào). Ngoài ra, nếu có một yêu cầu từ chối bảo hộ tại một trong các quốc gia thành viên, đơn đăng ký đó sẽ bị từ chối toàn bộ tại Liên Minh Châu Âu.

Các tài liệu tối thiểu:

+ Ủy quyền (theo mẫu của S&B Law)

+ Mẫu nhãn hiệu

+ Danh mục hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan