Đăng ký Nhãn Hiệu PETAL FRESH tại Indonesia và Malaysia

Nội dung bài viết

SBLaw đã hỗ trợ cho Bio Creative Enterprises Inc, một công ty nước ngoài đăng ký nhãn hiệu tại 2 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia.

Nội dung đơn tại Indonesia như sau:

 • Số đơn: D002013012046
 • Ngày nộp đơn: 18/03/2013
 • Chủ đơn: Bio Creative Enterprises Inc
 • Quốc gia: Indonesia
 • Tình trạng: Đang thẩm định
 • Nhóm: 03
 • Nhãn hiệu: PETAL FRESH

Nội dung đơn tại Malaysia như sau

 • Chủ đơn: Bio Creative Enterprises Inc
 • Quốc gia: Malaysia
 • Tình trạng: Đang thẩm định
 • Nhóm: 03
 • Nhãn hiệu: PETAL FRESH
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan