Đăng ký nhãn hiệu NPV & hình theo Nghị định thư Madrid

Nội dung bài viết

Nippon Steel Pipe Co., Ltd (Nippon Steel) là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tới từ Nhật Bản. Bằng những sản phẩm thép của mình, Nippon Steel đang đóng góp vào những công trình xây dựng của Việt Nam.

Trong chiến lược kinh doanh của mình, Nippon Steel có nhu cầu mở rộng kinh doanh ra thị trường nước ngoài.

Vì vậy, Nippon Steel đã ủy quyền cho S&B Law tư vấn và tiến hành đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại một số quốc gia theo Nghị định thư Madrid và theo hệ thống quốc gia.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan