Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận của UBND xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội

Nội dung bài viết

Hà Nội có rất nhiều làng nghề truyền thống, gắn liền với những sản vật địa phương nổi tiếng.

Vấn đề là làm thế nào để đưa những sản vật địa phương đó ra thị trường, có giá trị cao, đem lại cho người dân những lợi ích kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Nhận thức được vấn đề đó, UBND xã Hoàng Long đã có đề án phát triển thương hiệu chứng nhận Cổ đường Hoàng Long cho sản phẩm bánh kẹo.

Đề án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai trên thực tế.

SBLaw tự hào là đơn vị tư vấn pháp lý để đăng ký thương hiệu cho làng nghề tại Cục sở hữu trí tuệ.

Nội dung của đơn đăng ký nhãn hiệu như sau:

Nhãn hiệu chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã Hoàng Long

  • Số đơn: 4-2013-21437
  • Nhóm: 30
  • Chủ đơn: Ủy ban nhân dân xã Hoàng Long

Với cách làm chủ động, sáng tạo này của cấp chính quyền cơ sở, hy vọng các làng nghề của Việt Nam sẽ sớm xây dựng được thương hiệu cho mình, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan