Câu hỏi:

Chúng tôi là doanh nghiệp tới từ Hoa Kỳ, chúng tôi muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh là thiết kế, thi công lắp đặt và hoàn thiện công trình văn phòng, showroom, siêu thị, cửa hàng… thì mã ngành nghề cần đăng ký là gì?

100% vốn nước ngoài có được làm không?

Nếu không thì điều kiện là gì?

Trả lời:

Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần đăng ký các ngành sau:

– Công tác hoàn thiện và lắp đặt (CPC 514, 516). Mã ngành kinh tế Việt Nam: 43300: Hoàn thiện công trình xây dựng

– Dịch vụ kiến trúc CPC 8671. Mã ngành kinh tế Việt Nam: 71101: Hoạt động kiến trúc.

Những ngành này được phép thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn