Đăng ký lại Giấy phép đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư nay đăng ký lại

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký lại;

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư;

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ;

Bước 4: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm tra và quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

III.Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận đầu tư

IV. Hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị đăng ký lại dự án đầu tư.

2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư

3. Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến thời điểm nhà đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

V. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

VI. Yêu cầu:

Đảm bảo dự án đầu tư đã thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật.

VII. Căn cứ pháp lý:

1. Nghị định của chính phủ số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

2. Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

VII. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan