Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND cấp tỉnh.

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho UBND cấp tỉnh.

Bước 3: UBND cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: UBND cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư.

III.Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Nhận Giấy chứng nhận đầu tư mới thay thế cho Giấy phép đầu tư trước đây.

IV. Hồ sơ gồm:

 1. Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.
 2. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi.
 3. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.

V. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Yêu cầu:

 1. Doanh nghiệp đăng ký lại phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư;
 2. hồ sơ đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật.

VII. Căn cứ pháp lý:

 1. Luật Đầu tư 2005;
 2. Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;
 3. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

VIII. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

 • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
 • Soạn thảo bộ hồ sơ.
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan