Đăng ký kinh doanh với ngành nghề truyền thông

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi muốn đăng ký ngành nghề truyền thông, đề nghị SBLAW có thể tư vấn về phân ngành trong đăng ký kinh doanh.

Trả lời:

Về lĩnh vực truyền thông, doanh nghiệp có thể xem xét đăng ký các ngành nghề sau:

- Dịch vụ thông tin chưa được phân vào đâu, chi tiết: Dịch vụ nội dung thông tin số, mã ngành 6329;

- Cổng thông tin, mã ngành 6312;

- Quảng cáo, mã ngành 7310;

- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, mã ngành 73200;

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính, mã ngành 6209;

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng, mã ngành 7410;

- Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình, mã ngành 5911;

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, mã ngành 82300;

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan