Đăng ký kinh doanh với ngành nghề truyền thông

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi muốn đăng ký ngành nghề truyền thông, đề nghị SBLAW có thể tư vấn về phân ngành trong đăng ký kinh doanh.

Trả lời:

Về lĩnh vực truyền thông, doanh nghiệp có thể xem xét đăng ký các ngành nghề sau:

– Dịch vụ thông tin chưa được phân vào đâu, chi tiết: Dịch vụ nội dung thông tin số, mã ngành 6329;

– Cổng thông tin, mã ngành 6312;

– Quảng cáo, mã ngành 7310;

– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, mã ngành 73200;

– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính, mã ngành 6209;

– Hoạt động thiết kế chuyên dụng, mã ngành 7410;

– Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình, mã ngành 5911;

– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, mã ngành 82300;

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan