Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Nội dung bài viết

Khi công ty hợp danh muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, họ có thể mở địa điểm kinh doanh, SB Law trân trọng giới thiệu thủ tục và dịch vụ đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty hợp danh như sau:

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư

II. Thời hạn yêu cầu:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

III. Hồ sơ gồm:

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh.
2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

IV. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

V. Yêu cầu điều kiện:

Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

VI. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2005;

2. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

3. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

VII. Dịch vụ của SB Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan tới việc thành lập địa điểm kinh doanh.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thành lập địa điểm kinh doanh.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan