Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Trong trường hợp Khách hàng cần một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý để tư vấn các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm ghi nhận việc thay đổi trụ sở chính theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

S&B Law là một Công ty Luật được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật về đầu tư, bất động sản, thương mại, sở hữu trí tuệ, tranh tụng và hỗ trợ doanh nghiệp. S&B Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phạm vi tư vấn của S&B Law gồm các công việc sau đây:

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Tư vấn sơ bộ và giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng trước khi tiến hành thủ tục;
 • Soạn thảo bộ hồ sơ theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình cấp phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận bản gốc Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính và bàn giao cho Khách hàng.

Thủ tục sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu công ty (với địa chỉ cũ) tại cơ quan Công an;
 • Nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (với địa chỉ mới) từ cơ quan Công an;
 • Đăng bố cáo điều chỉnh trụ sở công ty Khách hàng trên 03 số báo liên tiếp.

Thời hạn thực hiện:

 • Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa S&B Law và Khách hàng, S&B Law sẽ gửi danh mục những tài liệu và thông tin cần thiết để soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được những thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng, S&B Law sẽ gửi toàn bộ hồ sơ cho Khách hàng để Khách hàng xem xét và ký, đóng dấu hợp lệ;
 • Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ hợp lệ từ Khách hàng, S&B Law sẽ nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, S&B Law sẽ nhận bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh trụ sở chính.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh trụ sở chính, S&B Law sẽ đăng ký và nhận con dấu mới cùng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và bàn giao cho Khách hàng;
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh trụ sở chính, S&B Law sẽ đăng bố cáo về việc điều chỉnh trụ sở chính của công ty Khách hàng trên 03 số báo liên tiếp.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan