Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trình cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

III.Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Nhận giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án.

IV. Hồ sơ gồm:

1. Bản đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tưlập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.

2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức.

5. Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

V. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Yêu cầu:

1. Không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định của pháp luật;

2. Có hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ theo quy định của pháp luật;

VII. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Đầu tư 2005;

2. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

3. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam

VIII. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan