Đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Nội dung bài viết

Đăng ký mạng xã hội trực tuyến. Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, các mạng xã hội (social media) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin, giao lưu kết bạn.

Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam, để các mạng xã hội này hoạt động hợp pháp, cần có sự tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

1. Thế nào là dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.

2. Căn cứ pháp lý điều chỉnh.

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

- Nghị định 150/2018/NĐ-CP

- Thông tư số: 09/2014/TT-BTTTT’

3. Điều kiện để đăng ký mạng xã hội ảo.

- Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp giấy phép mạng hội trực tuyến; (Đối với doanh nghiệp phải có Mã ngành 6312, chi tiết: Thiết lập mạng hội)

- Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang mạng hội trực tuyến không vi phạm các quy định

- Người chịu trách nhiệm quản lý trang mạng hội trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;

- Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

4. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng XH trực tuyến gồm những tài liệu gì?

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng hội;

- Đề án hoạt động mạng hội;

- Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng hội;

- Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác tương đương (Quyết định thành lập, điều lệ hoạt động đối với trường hợp là các tổ chức hội, đoàn thể)

5. Thẩm quyền xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ mạng XH trực tuyến thuộc về cơ quan nào?

Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Tiếp nhận, thẩm định và cấp đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam.

6. Hiệu lực giấy phép: 10 năm.

- Hết thời hạn hiệu lực của giấy phép, Quý khách hàng phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép mạng hội

7. Tài liệu hhách hàng cung cấp:

+ Bản Sao y Giấy chưng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm thay mặt chủ quản trang web (có chứng thực của cơ quan nhà nước)
+ Giấy chứng nhận đăng ký tên miền.

8. Chi phí thực hiện.

Chi phí xin giấy phép là 40 triệu đồng, Phí trên chưa bao gồm VAT (10%), phí dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa (nếu có);

9. Thời gian:

35 - 40 Ngày làm việc

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan