Đăng ký bảo hộ thương hiệu thuộc lĩnh vực xây dựng

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Em muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu của công ty em thuộc lĩnh vực tư vấn xây dựng.

Tên thương hiệu: sẽ gửi file khi em phản hồi lại email tiếp theo.

Lĩnh vực muốn được bảo hộ:

· Thiết kế kiến trúc công trình;

· Thiết kế nội – ngoại thất công trình;

· Thiết kế quy hoạch xây dựng;

· Tư vấn Thiết kế kiến trúc công trình;

· Tư vấn Thiết kế nội – ngoại thất công trình;

· Tư vấn Thiết kế quy hoạch xây dựng;

· Thẩm tra Thiết kế kiến trúc công trình;

· Thẩm tra Thiết kế nội – ngoại thất công trình;

· Thẩm tra Thiết kế quy hoạch xây dựng;

· Hoạt động thiết kế chuyên dụng

· Chi tiết: Trang trí nội thất. Thiết kế tạo mẫu bằng máy vi tính

SBLAW xem cho em biết chi phí và cách tiến hành thực hiện.

 

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW tư vấn cụ thể về việc đăng ký nhãn hiệu như sau:

I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

· Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi nộp đơn;

· Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để doanh nghiệp ký;

· Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;

· Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho DN về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);

· Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

· Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bàn giao cho DN khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

· Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đã được bảo hộ;

· Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SBLAW và sẽ nhắc nhở DN gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

II. NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ

Nhãn Hiệu Đăng Ký

Nhóm/Sản phẩm

Quốc gia

Tên nhãn hiệu

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội – ngoại thất công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thẩm tra Thiết kế kiến trúc công trình; Thẩm tra Thiết kế nội – ngoại thất công trình; Thẩm tra Thiết kế quy hoạch xây dựng.

Việt Nam

III. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

STT

Nội dung công việc

Phí Nhà nước

Phí dịch vụ

1

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ nhất (đã bao gồm phí cấp bằng, công bố, đăng bạ)

1.020.000

2.480.000

Cộng:

3.500.000

5% VAT:

175.000

Tổng:

3.675.000

Bằng chữ: Ba triệu sáu trăm bẩy lăm nghìn đồng

Ghi chú:

· Phí trên đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ

· Phí trên chưa bao gồm phí phát sinh trong trường hợp Đơn bị từ chối do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (nếu có), phải nộp đơn khiếu nại với Cục SHTT. Phí này sẽ được thông báo sau dựa trên từng vụ việc cụ thể dựa trên mức độ phức tạp của từng vụ việc cụ thể.

· Phí trên đã bao gồm 5% VAT

 

IV. THỜI HẠN THANH TOÁN

 

Đợt thanh toán và nội dung thanh toán

Thời điểm thanh toán

Số tiền thanh toán (VNĐ)

Đợt 1: toàn bộ phí đăng kýNgay sau khi ký Hợp đồng

3.675.000

 

V. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

- Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

- Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của SBLAW).

- Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

- Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan