Điều kiện và quy trình thủ tục đăng kí sáng chế tại Mỹ

Nội dung bài viết

Mỹ hiện nay là vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP trung bình năm 2011 là 13,860 tỷ USD. Thị trường Mỹ luôn là điểm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu về sở hữu trí tuệ để bảo vệ các thành quả lao động sáng tạo ngày càng tăng cao. Số lượng sáng chế trung bình được cấp bằng bảo hộ hàng năm tại Mỹ - xấp xỉ 500,000 – thuộc loại cao nhất thế giới, trong đó số lượng đơn quốc tế chiếm tỷ lệ rất lớn.

Vì vậy việc tìm hiểu về quy trình, thủ tục hay các giấy tờ cần thiết khi đăng ký sáng chế tại Mỹ là vô cùng cần thiết, nhất là đối với các doanh nghiệp, các nhà sáng chế Việt Nam mong muốn khai thác khía cạnh thương mại của sáng chế trên thị trường Mỹ.

I. Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế tại Mỹ

Muốn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ thì trước tiên sáng chế đó cần được xem xét có thỏa mãn đủ các điều kiện để được bảo hộ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Mỹ hay không.

Điều kiện đăng ký sáng chế tại Mỹ

Luật sở hữu trí tuệ của Mỹ quy định ba điều kiện để một sáng chế được bảo hộ, đó là:

 • Tính mới.
 • Tính sáng tạo và
 • Tính hữu ích.

Thẩm định viên của Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) sẽ tiến hành thẩm định và quyết định xem sáng chế đăng ký có thỏa mãn các điều kiện trên không. Chủ sở hữu sáng chế có thể nhờ các đại diện sở hữu trí tuệ để giúp mình trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký và theo đuổi đơn tại USPTO.

Điều kiện và thủ tục đăng ký sáng chế tại Mỹ
Điều kiện và thủ tục đăng ký sáng chế tại Mỹ

Hồ sơ đăng kí sáng chế tại Mỹ ( Hoa Kỳ)

Hồ sơ đăng ký sáng chế phải được lập thành văn bản, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Bản vẽ sáng chế;
 • Lời cam kết của chủ đơn

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Mỹ

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ và phí đăng ký, USPTO sẽ tiến hành thẩm định đơn. Trong vòng 2-3 tháng sau khi nộp đơn, USPTO sẽ gửi thông báo về số đơn và ngày nộp đơn cho chủ đơn, và quá trình thẩm định sẽ kéo dài khoảng ít nhất là 1 năm còn thông thường là hơn 2 năm.

Nếu sau quá trình thẩm định mà Cục từ chối đơn thì chủ đơn có quyền trong một thời gian nhất định được chuẩn bị và gửi lại cho Cục công văn trả lời kết quả thẩm định nội dung và trong vòng một vài tháng, Cục sẽ tiến hành xem xét lại. Nếu Cục thấy công văn trả lời là hợp lý và được chấp nhận, thì Cục sẽ tiến hành cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

Phí đăng ký tại Hoa Kỳ

STTNội dungPhí nhà nước

(USD)

Phí dịch vụ

(USD)

1Phí đăng ký sáng chế tại Hoa Kỳ4,500.001,500.00
2Phí dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh-20.00 USD/100 từ
TỔNG6,000.00

Sáu ngàn Đôla Mỹ

Lưu ý: Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung nhưng chưa bao gồm 5% VAT, chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Công ty trước khi thực hiện công việc.

II. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký sáng chế tại Mỹ của SBLAW

SBLaw là Đại diện Sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT. S&B Law có mạng lưới đối tác rất lơn, là các công ty luật và các đại diện sở hữu trí tuệ tại Mỹ và có thể hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau:

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế tại Mỹ;
 • Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ;
 • Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Mỹ;
 • Thẩm định và đánh giá hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp tại Mỹ;
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ các quyềnn của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Mỹ;
 • Cử luật sư tham gia đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu, chuyển giao công nghệ đối với sáng chế được bảo hộ tại Mỹ.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan