Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Đặc điểm của Hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

Nội dung bài viết

Hiện nay, không có một khái niệm cụ thể nào về Hợp đồng giao công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài do đó vẫn nằm trong quy định chung của Hợp đồng gia công theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và cụ thể hơn là phù hợp với quy định của việc gia công hàng hóa trong thương mại, theo đó có thể hiểu Hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công theo quy định tại Điều 542 Bộ luật Dân sự năm 2015. Hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài có những đặc điểm cụ thể sau:

Về phân loại hợp đồng:

 Đây là một hoạt động thương mại, là giao dịch giữa các thương nhân nên đây là một Hợp đồng thương mại.

Về chủ thể:

Một bên tham gia giao dịch bắt buộc phải là Thương nhân nước ngoài và theo quy định tại Điều 16 Luật Thương mại năm 2005 thì: Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì được coi là thương nhân Việt Nam.

Về nội dung: 

Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao. Các nội dung cơ bản của hợp đồng gia công gồm:

Hình thức của hợp đồng:

Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh.

Trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu được cơ quan nhà Nước có thẩm quyền cho phép.

Hàng hóa gia công phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua Biên giới của Việt Nam;

Phương thức thành toán:

Theo phương thức thanh toán quốc tế như: Thư tín dụng L/C, điện chuyển tiền TT, thư chuyển tiền MRT, …

Một số các quyền và nghĩa vụ khác đối với việc gia công như:

 Bên nhận gia công có thể nhận thù lao gia công bằng tiền hoặc bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để gia công, nếu bên nhận gia công nhận thù lao gia công bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để gia công thì phải tuân thủ các quy định về nhập khẩu đối với sản phẩm, máy móc, thiết bị đó hoặc nhận chuyển giao công nghệ trong gia công, …

Về hình thức gia công:

Có thể Nhận gia công cho thương nhân nước ngoài hoặc Đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài:

Nhận gia công cho thương nhân nước ngoài: Thương nhân, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước ngoài được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Thương mại cấp phép.

Đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài: Thương nhân được đặt gia công ở nước ngoài các loại hàng hoá đã được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam để kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công và nhập khẩu sản phẩm gia công phải tuân thủ các quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu. Hợp đồng đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài và thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá đặt gia công.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan