Cục sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Nội dung bài viết

Trong bếp ga nói chung và bếp ga âm nói riêng Hệ thống bát và mâm chia lửa là một trong những linh kiện quan trọng nhất.Nó góp phần tạo ra 1 chiếc bếp tiết kiệm gas, ngọn lửa mầu xanh,và nhiều yếu tố kĩ thuật quan trọng khác để cấu thành sự khác biệt giữa một chiếc bếp gas cao cấp.

Với dự định hướng tới thị trường Việt Nam và thành lập một giây chuyền sản xuất bếp gas cao cấp tại Viêt Nam, ông Ji Yong Tak, một nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, đã được S&B Law tư vấn và đã đăng ký thành công kiểu dáng công nghiệp nêu trên tại Việt Nam.

Điều này khẳng định một lần nữa, các nhà đầu tư nước ngoài luôn có chiến lược rất bài bản, trước khi tiến hành triển khai dự án tại Việt Nam, họ luôn lên các phương án về tài chính, luật pháp để đảm bảo dự án được thành công.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan