Công ty Việt Nam cho công ty nước ngoài vay vốn

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi dự kiến cho một công ty liên kết ở Mỹ vay tiền với số tiền khoảng 2 triệu USD. Chúng tôi cần luật sư tư vấn về thủ tục, hồ sơ và các điều lưu ý liên quan?

Trả lời:

- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 37/2013/TT-NHNN, Điều kiện để được cho vay ra nước ngoài là tổ chức kinh tế phải có sự cho phép từ Thủ tướng Chính phủ.

- Về thành phần cụ thể của hồ sơ đăng ký cho vay ra nước ngoài được quy định tại Điều 7 Thông tư 37/2013/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 17 Thông tư 29/2015/TT-NHNN).

- Về thủ tục đăng ký cho vay ra nước ngoài, theo Điều 8 của Thông tư 37/2013/TT-NHNN quy định bao gồm hai bước chính: Đầu tiên, bên cho vay phải gửi một bộ hồ sơ đầy đủ đến Ngân hàng Nhà nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết thỏa thuận cho vay. Tiếp theo, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ cung cấp thông báo xác nhận hoặc từ chối cho bên cho vay, cung cấp lý do nếu từ chối.

Lưu ý: Tuy nhiên trên thực tế, tại Việt Nam, việc cho vay ra nước ngoài là rất khó khăn và phức tạp vì cần có sự chấp thuận từ Thủ tướng Chính phủ. Đã có nhiều công ty xin phép cho vay ra nước ngoài, nhưng phần lớn đều không thành công. Nguyên nhân chính là do hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro nên phía cơ quan chính phủ không khuyến khích hoạt động này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan