Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể huy động vốn bằng những cách nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi hiện hoạt động dưới loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, có trụ sở tại Hà Nội. Sắp tới công ty tôi đang có kế hoạch kinh doanh cần huy động vốn. Xin hỏi: Bên tôi có thể huy động vốn bnagwf những cách gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan, để huy động vốn công ty TNHH hai thành viên trở lên, bên bạn có thể thực hiện bằng cách tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu hoặc một số cách thức nhất định. Cụ thể:

Thứ nhất, huy động bằng cách tăng vốn điều lệ:

Căn cứ Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

Một là, tăng vốn góp của thành viên;

Hai là, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Như vậy, xuất phát từ tính đối nhân, công ty TNHH hai thành viên trở lên đầu tiên phải bắt đầu từ việc góp vốn của chính thành viên công ty, việc lựa chọn sự góp vốn của bên ngoài chỉ là một sự lựa chọn thứ yếu. Thành viên công ty chỉ có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Lưu ý: Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Thứ hai, huy động bằng cách phát hành trái phiếu:

Theo đó, mặc dù công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu nhưng để linh hoạt hơn trong việc huy động vốn, công ty TNHH vẫn được quyền phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó trái phiếu được hiểu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Ngoài việc phát hành trái phiếu, công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền huy động vốn vay từ các chủ nợ là các cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng, ngân hàng, …

Thứ ba, huy động bằng các cách thức khác:

Ngoài những hình thức huy động vốn kể trên, trong thực tiễn kinh doanh hiện đại, công ty TNHH hai thành viên cũng có thể lựa chọn các phương thức khác như: Quỹ đầu tư, cá nhân, tổ chức; cho thuê tài chính, …

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan