Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn 5017/BKHĐT-ĐTNN ngày 16/7/2013 v/v góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty CP dược phẩm, công văn quy định:

Nếu công ty CP dược phẩm mà có bất kỳ hoạt động kinh doanh nhập khẩu hoặc mua và phân phối các sản phẩm thuốc không do mình sản xuất ra thì không được phép bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài vì theo quy định của cam kết WTO không cho phép nhà đầu tư nước ngoài phân phối thuốc tại VN.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn