Ngày 13 tháng 11 năm 2019 tại Học viện tư pháp, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã tiến hành ký biên bản hợp tác với Học viện tư pháp.

Theo biên bản này, SBLAW sẽ hỗ trợ Học viện tư pháp trong công tác đào tạo các luật sư theo chương trình luật sư chất lượng cao.

Việc hỗ trợ sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ:

  1. Cung cấp các học liệu giúp học viên nắm được các kiến thức thực tế.
  2. Giới thiệu các giảng viên là luật sư SBLAW có ngoại ngữ, kinh nghiệm để tham gia giảng dạy.
  3. Cung cấp địa điểm thực tập cho các học viên.

Trong nhiều năm qua, SBLAW luôn đồng hành cùng học viện tư pháp trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, các luật sư coi đó là trách nhiệm xã hội của luật sư.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn