Vừa qua, chương trình nhịp cầu NetViet có nhận được thư của kiều bào hỏi về vấn đề bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, để giúp khán giả hiểu hơn về vấn đề này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ luật sư Nguyễn Thanh Hà.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn