Công ty kiểm toán có được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Cho mình hỏi: Công ty kiểm toán có được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không? Nếu có thì có hạn chế gì về tỉ lệ góp vốn không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh giáo dục đào tạo là ngành nghề kinh doanh đầu tư có điều kiện theo Luật Đầu tư 2014, tuy nhiên ngành nghề này không có điều kiện riêng về vấn đề góp vốn.

Thông tin bạn cung cấp không nêu rõ loại hình doanh nghiệp công ty kiểm toán nên căn cứ theo Thông tư 60/2016/TT-BTC doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động dưới các hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp 1: Nếu công ty kiểm toán trên có loại hình doanh nghiệp tư nhân thì áp dụng Điều 183 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”.

Trong trường hợp này, công ty kiểm toán không thể góp vốn hay mua cổ phần đối với doanh nghiệp kinh doanh đào tạo lĩnh vực giáo dục mà bạn nhắc tới nếu doanh nghiệp đó là công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần. Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp đó là doanh nghiệp tư nhân, công ty kiểm toán không thể góp vốn nhưng có thể cho vay vốn để kinh doanh.

Trường hợp 2: Nếu công ty kiểm toán trên có loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thì có thể góp vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực giáo dục đào tạo mà không bị hạn chế về tỉ lệ góp vốn.

Lưu ý: Căn cứ theo Điềm a Khoản 1 Điều 13 Luật Kiểm toán độc lập 2011 thì:

“1. Nghiêm cấm thành viên tham gia cuộc kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện các hành vi sau đây:

a) Mua, nhận biếu tặng, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của đơn vị được kiểm toán không phân biệt số lượng …”

Như vậy, công ty kiểm toán bị nghiêm cấm mua, nhận, biếu tặng, nắm giữ phần vốn góp của đơn vị được kiểm toán không phân biệt số lượng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan