Công ty được cử bao nhiêu người đại diện theo ủy quyền?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Bình, hiện là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của một Công ty. Để mở rộng cơ hội kinh doanh, Công ty chúng tôi hiện đang có nhu cầu mua phần vốn góp của một công ty khác. Để thực hiện quyền đại diện của mình, chúng tôi đang thắc mắc rằng Công ty tôi sẽ được cử bao nhiêu người đại diện theo ủy quyền và điều kiện của người được ủy quyền là như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, công ty bạn được cử bao nhiêu người đại diện theo ủy quyền?

Về vấn đề này, việc công ty bạn được cử bao nhiêu người đại diện theo ủy quyền trước tiên phải thực hiện theo Điều lệ công ty mà công ty bạn nhận mua phần vốn góp.

Trong trường hợp nếu Điều lệ mà công ty bạn nhận mua cổ phần không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;

b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện”.

Lưu ý: Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

Thứ hai, người đại diện theo ủy quyền phải đáp ứng được những điều kiện nào?

Là người được phép đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên hay cổ đông của công ty, do đó để đảm bảo quyền và lợi ích của người được đại diện, hiện nay Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định gười đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông phải đáp ứng được những điều kiện nhất định, cụ thể như sau:

+) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

+) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

+) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan