Công ty 100% vốn nước ngoài, có phải báo cáo định kỳ không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là Công ty 100% vốn Hàn Quốc và mới đi vào hoạt động, chuyên về lĩnh vực giới thiệu việc làm. Xin hỏi: Công ty mình có phải thực hiện việc báo cáo định kỳ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 có quy định: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Do bạn không cung cấp rõ thông tin công ty bạn hỏi được thành lập dưới hình thức nào và các thông tin cần thiết khác, do đó chúng tôi tư vấn để bạn tham khảo như sau:

Về vấn đề có phải thực hiện việc báo cáo định kỳ hay không?

Thì hiện nay Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, quy định các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải thực hiện báo cáo định kỳ và gửi về Sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty đăng ký kinh doanh. Trong đó, bao gồm các báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng tháng về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Báo cáo định kỳ hàng quý về Vốn đầu tư thực hiện dự án (áp dụng đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư, có dự án thực hiện trong kỳ báo cáo); Báo cáo định kỳ hàng năm về việc thực hiện góp vốn điều lệ; Báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh cụ thể của công ty để thực hiện việc báo cáo. Các báo cáo được làm theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan