Công ty 100% vốn nước ngoài có được hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình muốn hỏi về việc thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong 02 lĩnh vực:

  1. Vận tải hàng hoá
  2. Mua bán thép.

Không biết có vướng mắc vấn đề gì không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với hoạt động vận tải hàng hóa, ngoại trừ hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển quốc tế, Việt Nam không cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mà bắt buộc phải liên doanh (vốn nước ngoài không được vượt quá 49 hoặc 51% tông số vốn góp) tùy theo từng hình thức vận tải. Nếu không, bạn bắt buộc phải bỏ hoạt động này.

Đối với hoạt động mua bán thép, nếu chỉ là mua bán thép trong nội địa hoặc xuất khẩu thì sẽ được nhé. Nếu là nhập khẩu thép để phân phối trong nước thì sẽ rất khó khăn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan