Thương hiệu ABB Thụy Sỹ đã được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2014 công ty này phát hiện tại Việt Nam cũng có một công ty ABB sản xuất cùng mặt hàng. Sự việc được công ty ABB Thụy Sỹ gửi yêu cầu tới công ty luật SB Law

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn