Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam còn nhiều hạn chế

Nội dung bài viết

Thương hiệu ABB Thụy Sỹ đã được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2014 công ty này phát hiện tại Việt Nam cũng có một công ty ABB sản xuất cùng mặt hàng. Sự việc được công ty ABB Thụy Sỹ gửi yêu cầu tới công ty luật SB Law

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan