CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DẦU NHỜN TỰ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, Chúng tôi nghiên cứu sản xuất một số loại dầu nhờn, muốn làm chứng nhận sản phẩm để đưa ra lưu thông trong thị trường. Luật sư tư vấn cho chúng tôi thủ tục công bố chất lượng sản phẩm để đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1 Cơ sở pháp lý.

Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007: Người sản xuất thông báo sản phẩm của mình phù hợp với tiêu chuẩn (sau đây gọi là công bố hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi là công bố hợp quy).

Theo đó, theo quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BKHCN, Dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật này và phải được gắn dấu hợp quy CR trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

1.2 Các bước công bố hợp quy sản phẩm bao gồm:

- Bước 1: Đánh giá Hợp quy

Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trong phạm vi dịch vụ này, SB Law chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho trường hợp việc đánh giá hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) thực hiện (Quatest 3)

- Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

Phương thức đánh giá hợp quy

Đối với sản phẩm là dầu nhờn mà Doanh nghiệp dự kiến sản xuất, có 02 phương thức đánh giá hợp quy:

 • Đánh giá Hợp quy theo Phương thức 7: Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm hàng hóa) đối với từng lô dầu nhờn động cơ đốt trong.

Chứng nhận Hợp quy đối với phương thức này chỉ áp dụng cho một lô hàng phân phối ra thị trường tại thời điểm chứng nhận, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy cho lô hàng tiếp theo.

 • Đánh giá Hợp quy theo Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất) tại cơ sở sản xuất, pha chế.

Chứng nhận Hợp quy theo phương thức này có hiệu lực tối đa 03 năm, mỗi năm cơ quan chuyên môn sẽ khảo sát tiến hành khảo sát cơ sở để đảm bảo quy trình và chất lượng sản xuất.

Để thực hiện theo Phương pháp đánh giá này, doanh nghiệp cần đảm bảo quy trình sản xuất, vận hành, Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu vào, đầu ra của sản phẩm; Quy trình đào tạo và tuyển dụng nhân viên nhà máy… đáp ứng theo tiêu chuẩn theo chuẩn ISO 9001.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1 Doanh nghiệp công bố Hợp quy theo Phương thức 5

2.1.1 Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đăng ký;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Theo sát tiến hộ và cập nhật thông tin liên quan đến hồ sơ đơn từ Bên thứ ba.
 • Hỗ trợ khách hàng điều chỉnh hồ sơ, điều chỉnh quy trình nhà máy theo hướng dẫn của Bên thứ ba;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

2.1.2 Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ với Bên thứ ba;
 • Cập nhật tiến độ hồ sơ cho Khách hàng, điều chỉnh hồ sơ, quy trình theo yêu cầu của Bên thứ ba (nếu có)
 • Hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình kiểm tra quy trình sản xuất tại Nhà máy với Bên thứ ba.
 • Nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền thay mặt cho Khách hàng;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, yêu cầu bổ sung (nếu có).
 • Nhận kết quả và giao lại cho Khách hàng.

2.2 Doanh nghiệp công bố Hợp quy theo Phương thức 7

2.2.1 Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đăng ký;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

2.2.2 Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền thay mặt cho Khách hàng;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, yêu cầu bổ sung (nếu có)
 • Nhận kết quả và giao lại cho Khách hàng.

2.3 Phạm vi công việc nêu trên được mô tả như sau:

2.3.1 Chuẩn bị hồ sơ:

 • Đối với hồ sơ công bố Hợp quy: theo quy trình của Bên thứ ba;
 • Đối với hồ sơ đăng ký bản công bố Hợp quy: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

2.3.2 Nộp hồ sơ:

 • Trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ đã được kí và niêm phong, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;

2.3.3 Quy trình cấp phép:

 • Đối với hồ sơ công bố Hợp quy: theo quy trình của Bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cập nhật tiến độ một cách nhanh chóng nhất cho Khách hàng.
 • Đối với hồ sơ đăng ký bản Công bố Hợp quy: Trong vòng 10 - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lưu ý: Thời gian trên có thể ngắn hoặc dài hơn vì những lý do chủ quan của Cơ quan cấp phép. SB Law sẽ nỗ lực và phối hợp một cách hợp lý để thúc đẩy quá trình cấp phép trong trường hợp cần thiết.

3. PHÍ DỊCH VỤ

3.1 Doanh nghiệp công bố Hợp quy theo Phương thức 5

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ: 1,500USD
 • Hỗ trợ Khách hàng thực hiện thủ tục: 3,500USD

3.2 Doanh nghiệp công bố Hợp quy theo Phương thức 7

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ: 1,000USD
 • Hỗ trợ Khách hàng thực hiện thủ tục: 2,000USD

Lưu ý: Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% VAT, phí nhà nước, dịch thuật (12USD/A4/300 chữ), chi phí đi lại ăn ở ngoài phạm vi TP. HCM hoặc TP. Hà Nội (ăn ở: 100USD/ngày), Phí kiểm nghiệm và chứng nhận hợp quy sản phẩm của Bên thứ ba, và các chi phí liên quan phát sinh trên cơ sở thay mặt cho Khách hàng (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan