Con ốm đau bố mẹ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Vợ chồng tôi đều là công chức, hiện nay con tôi đang bị bệnh. Xin hỏi theo quy đinh pháp luật, vợ chồng tôi có thể nghỉ tối đa bao lâu?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm như sau:

Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Như vậy, thời gian tối đa chăm sóc con tính trên mỗi năm là 20 ngày đối với con dưới 3 tuổi và 15 ngày đối với con từ đủ 03 tuổi đến 07 tuổi.

Tư vấn luật: bảo hiểm thân thể - 0904 340 664 Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải thích lợi ích khi tham gia gói bảo hiểm tai nạn trên xe và người ngồi trên xe.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan