Con dấu Doanh nghiệp: Tự chủ có dễ ?

Nội dung bài viết

Luật doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp có quyền tự quyết về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Nhưng thực tế thực thi cho thấy quy định này đang được hiểu theo nhiều các khác nhau.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan