Luật doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp có quyền tự quyết về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Nhưng thực tế thực thi  cho thấy quy định này đang được hiểu theo nhiều các khác nhau.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn