Kinh doanh truyền thống hay thương mại điện tử ởViệt Nam đều phải chịu thuế , vậy hoạt động kinh doanh qua Facebook có cần đóngthuế?

Facebook- mạng xã hội toàn cầu : Việc thu thuếcó đúng quy định?

Tránh thất thu thuế từ bán hàng qua Facebook: có khả thi khi mà thói quen dùng tiền mặt của người Việt vẫn là chủ yếu

Vấn đề này được luật sư Nguyễn Thanh Hà cùng các chuyên gia khác trao đổi trong chuyên mục tài chính thuế, kênh VITV

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn