Có thể phạt tù 5 năm đối với việc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Nội dung bài viết

Đó là một tội danh mới quy định tại Điều 217a về “Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” vừa được bổ sung trong Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017 tại Kỳ họp thứ 3 nhằm xử lý nghiêm khắc các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian vừa qua. Theo đó:

Thứ nhất, người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong các trường hợp: Một là, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; hai là, thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; ba là, gây thiệt hại cho người khác từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Điều 290 “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Thứ hai, người nào phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên; Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Thứ ba, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan