Có thể lựa chọn hình thức nào để mở shop kinh doanh mỹ phẩm?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Đà Nẵng, hiện mình đang có dự định mở shop để kinh doanh mỹ phẩm. Không biết mình có thể lựa chọn hình thức nào để mở shop? Thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc mở shop kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm có nhiều lựa chọn theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Có thể mở theo hình thức kinh doanh hộ gia đình hoặc thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm.

Trường hợp bạn muốn thành lập công ty, có thể là công ty hợp danh, công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viện, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

Với hình thức thành lập công ty kinh doanh mỹ phẩm thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu (tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có…)

- Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty TNHH và công ty cổ phần, công ty hợp danh).

- Đối với các công ty TNHH từ 2 thành viên thì cần phải nộp danh sách thành viên, đối với công ty cổ phần là danh sách thành viên sáng lập, danh sách thành viên của công ty hợp danh và công ty tư nhân.

Lưu ý: Tên doanh nghiệp được đặt phải phù hợp với quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Hoạt động kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu là ngành nghề không có điều kiện khi đăng ký kinh doanh. Mã ngành kinh tế Việt Nam đối với mã ngành này là 4649 đối với hoạt động bán buôn mỹ phẩm và 4772 đối với hoạt động bán lẻ, mở shop mỹ phẩm.

Thủ tục hành chính:

- Bước 1: Nộp hồ sơ và lệ phí tại Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) nơi công ty đặt trụ sở chính; Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD kiểm tra nều như hồ sơ đúng với quy định của pháp luật thì sẽ được xem xét thông qua.

- Bước 2: Bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không hợp theo hướng dẫn của Phòng ĐKKD. Sau khi xác nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD hẹn ngày để bạn (với tư cách là người đại diện theo pháp luật của công ty) đến ký vào hồ sơ xin đăng ký kinh doanh.

- Bước 3: Nhận giấy chứng nhận ĐKKD: Sau 7 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ và lệ phí thành lập doanh nghiệp cho cơ quan ĐKKD, Phòng Đăng ký kinh doanh trả Giấy Chứng nhận đăng kinh doanh cho bạn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan